Contacto: sondeos@rioulla.com
Inicio | Empresa | Servicios | Galeria | Localizacion | Contacto
  SERVICIOS:
  » Perforación dixigida
  » Topos
  » Soldaduras
  Outros Servicios
        » Pozos de Barrena
        » Xeotecnia
        » Inst. Bombas
        » Tomas de terra
        » ConstrucciónISO 9001:2000


TOMAS DE TERRA

A nosa empresa dispón de maquinaria para a realización de tomas de terras en cualquera tipo de terreo, así coma equipos de medición da resistividade. Ademáis aválanos unha ampla experienza adquirida ao largo dos años traballando para empresas de ámbito nacional.

Contamos con persoal autorizado para expedir os correspondentes certificados.

 

 

© 2010 - Sondeos Rio Ulla, S.L.
Aviso legal