Contacto: sondeos@rioulla.com
Inicio | Empresa | Servicios | Galeria | Localizacion | Contacto
  SERVICIOS:
  » Perforación dirixida
  » Topos
  » Soldaduras
  Outros Servicios
        » Pozos de Barrena
        » Xeotecnia
        » Inst. Bombas
        » Tomas de terra
        » ConstrucciónISO 9001:2000


AVISO LEGAL

En Sondeos Rio Ulla, SL estamos especialmente preocupados por garantizar e protexer a privacidade dos datos aportados polos notros clientes. Ademáis dos mínimos estabrecidos po la lexislación, a recollida e tratamento dos datos efectuarase baixo niveis de seguridade que impiden a perda, manipulación dos datos ou accesos non autorizados.

En cumplimiento do dispuesto na Ley 15/1.999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle que todos os datos que nos proporcione incorporaranse nunha base de datos propiedade da empresa, coa finalidade de poder xestionar e remitirlle información sobre os productos e servicios, así como para o envío de promocións comerciais da nosa empresa.

O seu consentimento para recibir información sobre productos comercializados por Sondeos Rio Ulla, SL entenderase prestado de forma manifesta e inequívoca mediante a comunicación dos seus datos.

Informamos que os datos que nos facilite non serán cedidos en ningún caso a ningunha outra empresa.

En calquera momento ostede poderá exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, manifestar a súa vontade de NON recibir ningún tipo de publicidade.

Para iso, pode: Ou ben enviar unha comunicación escrita a ITnor, adxuntando unha fotocopia do seu D.N.I. ou ben enviar unha mensaxe a sondeos@rioulla.com indicando na mensaje o seu nome/apelidos xunto coa frase NON QUERO RECIBIR PUBLICIDADE DE SONDEOS RIO ULLA

En cumplimento co establecido na "Ley 34/2002 de 11 de julio", servicios da sociedad de información e de comercio electrónico, a continuación indicamos os datos de "Información xeral" desta web:

- TITULAR : SONDEOS RIO ULLA S.L.
- DOMICILIO SOCIAL : Lugar A Carballeira. 9, Arnois. 36585.A ESTRADA (Pontevdra)
- Tel. 986 588 647 Fax. 986 591 809
- CORREO ELECTRÓNICO : sondeos@rioulla.com
- PÁXINA WEB http://www.rioulla.com
- REXISTRO MERCANTIL
- C.I.F. : B-36038404
- PRODUCTOS E SERVICIOS

As características, prezos e o resto de posibles condicións contractuais figurarán nos apartados correspondentes do sitio web onde se mostren ditos productos ou servicios.


© 2010 - SONDEOS RIO ULLA S.L.

Todos os dereitos reservados. Prohibida a copia total ou parcial sen a previa autorización.

© 2010 - Sondeos Rio Ulla, S.L.
Aviso legal